Điều Khoản Và Điều Kiện

Cập nhật lần cuối vào  ngày 24 tháng 11 năm 2022

Chính sách bảo mật này (“ Chính sách ”) mô tả cách Betfafa118, LLC và các chi nhánh và công ty con hiện hành của nó (gọi chung là “ Betfafa118 ”, “ chúng tôi ” , “ của chúng tôi ” hoặc “ chúng tôi ”) thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc nhận được liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng: (1) Các trang web trò chơi và ứng dụng trò chơi di động do Betfafa118 vận hành, bao gồm tất cả các tính năng, chức năng, ứng dụng, tiện ích mở rộng trình duyệt và các dịch vụ khác có sẵn thông qua chúng (gọi chung là “Hoạt động trò chơi” của chúng tôi ) ; và (2) các trang web khác mà chúng tôi điều hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, trang web công ty của chúng tôi, đặt tại www.betfafa118inc.com và các trang web hoặc ứng dụng di động khác mà chúng tôi vận hành cung cấp liên kết trực tiếp đến Chính sách này, bao gồm tất cả các tính năng, chức năng, ứng dụng, trình duyệt và tiện ích mở rộng cũng như các dịch vụ khác có sẵn thông qua chúng (gọi chung là “Trang web Công ty” của chúng tôi , cùng với Hoạt động trò chơi của chúng tôi, “ Sản phẩm trực tuyến ” của chúng tôi). Chính sách này cũng áp dụng cho mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc nhận được liên quan đến bất kỳ tương tác nào khác mà chúng tôi có với bạn ngoài Ưu đãi trực tuyến liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp (gọi chung là Ưu đãi Trực tuyến của chúng tôi, “ Dịch vụ ” của chúng tôi).

Bạn có thể truy cập Ưu đãi trực tuyến của chúng tôi theo nhiều cách, kể cả từ máy tính hoặc thiết bị di động và Chính sách này sẽ áp dụng bất kể phương tiện truy cập. Trong phạm vi chúng tôi cung cấp cho bạn thông báo thông qua Ưu đãi trực tuyến của chúng tôi về các chính sách hoặc thông lệ bảo mật khác hoặc bổ sung (ví dụ: tại thời điểm thu thập), các điều khoản bổ sung đó sẽ chi phối việc thu thập và sử dụng dữ liệu đó ngoài Chính sách này.

Xin vui lòng đọc chính sách này một cách cẩn thận. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong Chính sách này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn hoặc ủy quyền cho bên thứ ba cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi . Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách này. Xin lưu ý, như được mô tả trong Chính sách này, chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân của bạn từ các bên thứ ba không thông báo rõ ràng với bạn rằng họ sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ, tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân,[email protected] hoặc qua cổng Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi .

Các Dịch vụ hiện đang hoạt động theo và tuân theo giấy phép Doanh nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Sòng bạc (CSIE) do Cục Thực thi Trò chơi New Jersey (DGE) cấp cho Betfafa118, theo và phù hợp với Đạo luật Kiểm soát Sòng bạc NJSA 5:12-95.21 (các ‘hành động’) . Các Dịch vụ được cung cấp bởi Betfafa118 (trong đó Betfafa118 là một công ty con liên doanh gián tiếp, được sở hữu một phần của fafa118 Resorts International (“fafa118”)) và được tiếp thị dưới thương hiệu fafa118. Betfafa118 được phép tiến hành cá cược thể thao và trò chơi trực tuyến trên nền tảng Betfafa118 theo mối quan hệ với Marina District Development Company LLC, d/b/a Borgata Hotel Casino & Spa. Marina District Development Company LLC được DGE cấp phép là nhà điều hành trò chơi trên internet ở New Jersey (NJIP 15-001). Các Thỏa thuận này luôn tuân theo thẩm quyền của Cục Thực thi Trò chơi New Jersey.

Trừ khi có quy định khác trong Chính sách này, Chính sách này không áp dụng cho các trang web, dịch vụ trò chơi trực tuyến và các dịch vụ khác do fafa118 Resorts International (“ fafa118 ”) điều hành, kiểm soát hoặc cung cấp.  Ngoài ra, Chính sách này không áp dụng cho các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi đối với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ và bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến nhân viên và người xin việc của chúng tôi.

THÔNG TIN CHUNG VỀ VIỆC THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi chúng tôi đề cập đến “thông tin cá nhân” trong Chính sách này, chúng tôi muốn nói đến thông tin xác định, liên quan đến, mô tả hoặc có khả năng được liên kết với hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một cá nhân cụ thể. Xin lưu ý, như được sử dụng trong Chính sách này, “thông tin cá nhân” không bao gồm thông tin có sẵn công khai từ hồ sơ của chính phủ hoặc thông tin đã được xác định lại hoặc tổng hợp theo cách không thể sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể.

Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập thông tin cá nhân là cung cấp và cải thiện Ưu đãi trực tuyến của chúng tôi, để tiến hành các hoạt động kinh doanh, cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn và cho phép khách truy cập Ưu đãi trực tuyến của chúng tôi thưởng thức và dễ dàng điều hướng chúng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân theo nhiều cách khác nhau.

Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi có thể thuộc một hoặc nhiều loại được mô tả bên dưới. Xin lưu ý, các loại thông tin cá nhân được cung cấp làm ví dụ cho từng danh mục không phải là sự thể hiện rằng chúng tôi sẽ thực sự thu thập loại thông tin cá nhân cụ thể đó về bạn.

 • Các thông tin nhận dạng như tên thật, bí danh, địa chỉ bưu điện, mã định danh cá nhân duy nhất, mã định danh trực tuyến, địa chỉ giao thức internet, địa chỉ email, tên tài khoản, số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe, số hộ chiếu hoặc các mã định danh tương tự khác;
 • Hồ sơ khách hàng , chẳng hạn như tên, chữ ký, số an sinh xã hội, đặc điểm hoặc mô tả ngoại hình, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu, bằng lái xe hoặc số chứng minh nhân dân, số hợp đồng bảo hiểm, giáo dục, việc làm, quá trình làm việc, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ hoặc bất kỳ thông tin tài chính, thông tin y tế hoặc thông tin bảo hiểm y tế nào khác. Xin lưu ý, vì các mục đích của Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (“ CCPA ”), danh mục thông tin cá nhân này cấu thành bất kỳ thông tin cá nhân nào được mô tả trong tiểu mục (e) của Cal. dân sự Mã 1798.80.
 • Các đặc điểm được pháp luật bảo vệ , chẳng hạn như chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính, biểu hiện giới tính và tuổi tác. Xin lưu ý, vì mục đích của CCPA, loại thông tin này cấu thành các đặc điểm của phân loại được bảo vệ theo luật California hoặc luật liên bang.
 • Thông tin thương mại , bao gồm hồ sơ về tài sản cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, thu được hoặc xem xét, hoặc lịch sử hoặc xu hướng mua hoặc tiêu dùng khác.
 • Thông tin sinh trắc học.
 • Thông tin hoạt động trên Internet hoặc mạng điện tử khác , bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến tương tác của người tiêu dùng với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet.
 • Dữ liệu định vị địa lý.
 • Thông tin âm thanh, điện tử, thị giác, nhiệt, khứu giác hoặc thông tin tương tự.
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm.
 • Thông tin giáo dục , được định nghĩa là thông tin không được cung cấp công khai thông tin nhận dạng cá nhân như được định nghĩa trong Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (20 USC Sec. 1232g; 34 CFR Phần 99).
 • Suy luận được rút ra từ bất kỳ thông tin nào được xác định ở trên để tạo hồ sơ về người tiêu dùng phản ánh sở thích, đặc điểm, xu hướng tâm lý, khuynh hướng, hành vi, thái độ, trí thông minh, khả năng và năng khiếu của người tiêu dùng.

Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi, biểu đồ sau đây cung cấp một bản tóm tắt chung về các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về người tiêu dùng, các loại nguồn mà thông tin cá nhân được thu thập, mục đích kinh doanh hoặc thương mại của chúng tôi cho thu thập thông tin cá nhân và danh mục bên thứ ba mà chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân đó.

Nguồn thông tin cá nhân Danh mục thông tin cá nhân được thu thập Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập thông tin cá nhân Bên thứ ba mà thông tin cá nhân có thể được tiết lộ
Trực tiếp từ các cá nhân hoặc được tạo ra trực tiếp bởi việc sử dụng Dịch vụ của một cá nhân hoặc các tương tác khác với chúng tôi · Định danh· Hồ sơ khách hàng· Đặc điểm được pháp luật bảo vệ· Thông tin thương mại· Thông tin sinh trắc học· Thông tin âm thanh, điện tử, thị giác, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự· Suy luận · Cung cấp dịch vụ· Đánh giá và cải thiện Dịch vụ· Theo dõi việc sử dụng Dịch vụ· Tạo và cập nhật hồ sơ khách hàng· Xác định đủ điều kiện nhận tín dụng và ưu đãi· Nghiên cứu và phân tích thị trường nội bộ· Cung cấp thông báo về các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt· Tạo các nghiên cứu thống kê· Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của Dịch vụ· Bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi· Trả lời các câu hỏi· Thực hiện kiểm tra lý lịch· Xử lý các giao dịch tài chính· Dự đoán sở thích, sở thích và các hoạt động chơi game và chi tiêu trong tương lai · Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba· Đối tác kinh doanh bên thứ ba· Các cơ quan chính phủ và các đơn vị liên quan· Cơ quan báo cáo tín dụng· Nhà cung cấp phân tích dữ liệu
Tự động thông qua Ưu đãi trực tuyến của chúng tôi (bao gồm thông qua việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác) · Định danh· Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác· Dữ liệu định vị địa lý· Suy luận · Cung cấp dịch vụ· Đánh giá và cải thiện Dịch vụ· Theo dõi việc sử dụng Dịch vụ· Tạo và cập nhật hồ sơ khách hàng· Nghiên cứu và phân tích thị trường nội bộ· Bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi· Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của Dịch vụ· Phát hiện sự cố bảo mật· Dự đoán sở thích, sở thích và các hoạt động chơi game và chi tiêu trong tương lai · Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba· Đối tác kinh doanh bên thứ ba· Các cơ quan chính phủ và các đơn vị liên quan· Nhà cung cấp quảng cáo kỹ thuật số· Các nhà cung cấp dịch vụ Internet· Nhà cung cấp hệ điều hành và nền tảng
Từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đối tác kinh doanh bên thứ ba và các cơ quan chính phủ và các tổ chức có liên quan · Định danh· Hồ sơ khách hàng· Đặc điểm được pháp luật bảo vệ· Thông tin thương mại· Dữ liệu định vị địa lý· Thông tin âm thanh, điện tử, thị giác, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự· Suy luận · Cung cấp dịch vụ· Đánh giá và cải thiện Dịch vụ· Theo dõi việc sử dụng Dịch vụ· Tạo và cập nhật hồ sơ khách hàng· Nghiên cứu và phân tích thị trường nội bộ· Tạo các nghiên cứu thống kê· Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của Dịch vụ của chúng tôi· Bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi· Trả lời các câu hỏi· Thực hiện kiểm tra lý lịch· Xử lý các giao dịch tài chính· Phát hiện sự cố bảo mật· Dự đoán sở thích, sở thích và các hoạt động chơi game và chi tiêu trong tương lai · Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba· Đối tác kinh doanh bên thứ ba· Các cơ quan chính phủ và các đơn vị liên quan· Cơ quan báo cáo tín dụng· Nhà cung cấp phân tích dữ liệu· Nhà cung cấp quảng cáo kỹ thuật số

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Ngoài thông tin chung được cung cấp ở trên, phần này mô tả các hoạt động thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cụ thể liên quan đến một số phần nhất định của Dịch vụ.

Thông tin bạn cung cấp

Để truy cập và sử dụng Hoạt động chơi trò chơi của chúng tôi, bạn phải đăng ký tài khoản đặt cược trực tuyến (“Tài khoản đặt cược”). Khi bạn đăng ký Tài khoản cá cược, chúng tôi sẽ truy cập và thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp (bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và ngày sinh của bạn). Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin, bao gồm số điện thoại di động, số An sinh xã hội và giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp như bằng lái xe, thẻ căn cước tiểu bang hoặc hộ chiếu.

Chúng tôi cũng sẽ xác minh xem bạn có tài khoản Phần thưởng fafa118 hiện tại hay không. Nếu bạn không có Tài khoản Phần thưởng fafa118 hiện tại, bạn sẽ được yêu cầu tạo Tài khoản Phần thưởng fafa118 như một phần của quy trình đăng ký. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình Phần thưởng fafa118 bằng cách truy cập fafa118 . Bạn có thể xem lại các điều khoản và điều kiện của chương trình Phần thưởng fafa118 tại đây và các thông lệ về quyền riêng tư của fafa118 đối với chương trình Phần thưởng fafa118 tại đây . Để biết thêm thông tin về cách Betfafa118 và fafa118 sử dụng và chia sẻ thông tin liên quan đến Tài khoản Đặt cược và Tài khoản Phần thưởng fafa118 của bạn, vui lòng xem Phần III.B bên dưới.

Khi bạn truy cập, tham gia hoặc tương tác với Dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như yêu cầu thêm thông tin về Dịch vụ của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bổ sung. Xin lưu ý, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân cần thiết cho một tính năng cụ thể trong Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như thông tin mà chúng tôi bắt buộc phải thu thập khi bạn đăng ký Tài khoản cá cược, thì bạn không thể truy cập, tham gia vào hoặc sử dụng một số phần nhất định trong Dịch vụ của chúng tôi.

Địa điểm, Trò chơi và Thông tin Giao dịch

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí thực tế chính xác của bạn, hoạt động chơi game của bạn và tất cả các giao dịch được liên kết với Tài khoản của bạn. 

Thông tin thiết bị

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie (xem bên dưới), bọ web, pixel theo dõi, tập lệnh, thẻ điện tử và các công nghệ khác (“Công nghệ theo dõi” )để thu thập và phân tích thông tin về bạn, thiết bị và hoạt động của bạn. Thông tin được thu thập thông qua Công nghệ theo dõi có thể bao gồm loại thiết bị; trình duyệt và hệ điều hành bạn đang sử dụng; số nhận dạng thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ MAC của bạn; tên bạn đã liên kết với thiết bị của mình; số duy nhất được liên kết với kết nối Internet của bạn; số điện thoại (di động) của bạn; các trang web bạn truy cập; vị trí địa lý chính xác của bạn; và các hoạt động của bạn trong Dịch vụ bao gồm các liên kết bạn nhấp vào, các trang hoặc màn hình bạn xem, băng thông bạn sử dụng, thời gian phiên của bạn, số lần bạn nhấp vào một trang/màn hình hoặc sử dụng một tính năng của Dịch vụ, ngày và giờ bạn nhấp vào một trang hoặc sử dụng một tính năng và lượng thời gian bạn dành cho một trang hoặc sử dụng một tính năng. Thông tin được thu thập thông qua Công nghệ theo dõi được lưu trữ trong tệp nhật ký. Xin lưu ý rằng chúng tôi chưa phát triển phản hồi đối với các tín hiệu “Không theo dõi” của trình duyệt và không thay đổi bất kỳ phương pháp thu thập dữ liệu nào của chúng tôi khi chúng tôi nhận được các tín hiệu đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các phản ứng tiềm năng đối với các tín hiệu “Không theo dõi” dựa trên sự phát triển của ngành hoặc các thay đổi pháp lý.

Cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để lưu trữ một số thông tin trên máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập các trang trực tuyến nhất định và ghi lại các tùy chọn của bạn. Cookie cho phép chúng tôi ghi nhớ những điều về lượt truy cập của bạn trên Dịch vụ nhưng không thể truy cập hoặc sử dụng thông tin khác trên thiết bị của bạn. Chúng tôi không sử dụng cookie flash để ghi nhớ hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân trực tiếp về bạn như tên hoặc địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie và cookie của bên thứ ba để theo dõi lưu lượng truy cập vào Dịch vụ, cải thiện Dịch vụ và giúp bạn sử dụng dễ dàng hơn và/hoặc phù hợp hơn .

Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu muốn, bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie. Menu Trợ giúp trên thanh menu của hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cách yêu cầu trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới và cách tắt hoàn toàn cookie. Bạn cũng có thể sửa đổi cài đặt Flash Player của mình để ngăn việc sử dụng cookie flash.

Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn không thể trải nghiệm tất cả các tính năng tương tác có sẵn thông qua Dịch vụ. Bạn có thể truy cập  www.allaboutcookies.org để có thêm thông tin về cách xóa hoặc kiểm soát cookie. Xin lưu ý rằng bằng cách xóa cookie của chúng tôi hoặc vô hiệu hóa cookie trong tương lai, bạn không thể truy cập một số khu vực hoặc tính năng của Dịch vụ.

Thông tin Vị trí và Wi-Fi

Có các quy định cấm và hạn chế theo luật liên bang liên quan đến đặt cược trên Internet (bao gồm các quy định cấm và hạn chế như vậy được quy định trong 18 USC §§ 1084 et seq. (“Đạo luật Wire”) và 31 USC §§ 3163 đến 3167 (“UIEGA”) ). Mỗi Hoạt động cờ bạc của chúng tôi được cung cấp cho một tiểu bang cụ thể hoặc khu vực tài phán khác. Đó là một hành vi phạm tội liên bang đối với những người thực tế sống bên ngoài tiểu bang hoặc khu vực tài phán khác trong đó một Hoạt động cờ bạc cụ thể được cung cấp để tham gia vào bất kỳ hoạt động đặt cược Internet nào thông qua Hoạt động cờ bạc đó. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng một số công nghệ hiện tại và có thể sử dụng các công nghệ trong tương lai cho phép chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xác định vị trí của các thiết bị tham gia hoặc cố gắng tham gia vào bất kỳ hoạt động đặt cược nào thông qua hoặc liên quan đến Hoạt động cờ bạc của chúng tôi ( gọi chung là “ Công nghệ theo dõi vị trí ”) để: (i) xác minh vị trí thực tế của bạn khi bạn tham gia hoặc cố gắng tham gia vào bất kỳ hoạt động cá cược nào thông qua hoặc liên quan đến một Hoạt động cờ bạc cụ thể; và (ii) cải thiện các dịch vụ dựa trên vị trí được Dịch vụ của chúng tôi sử dụng . Không giới hạn bất kỳ điều gì khác trong Chính sách này, Công nghệ theo dõi vị trí có khả năngxác định vị trí thực tế chính xác hoặc gần chính xác của máy tính hoặc thiết bị kết nối Internet tham gia hoặc cố gắng tham gia vào bất kỳ hoạt động đặt cược nào thông qua hoặc liên quan đến Hoạt động trò chơi của chúng tôi bằng cách truy cập địa chỉ IP, địa chỉ MAC, RFID, phần cứng của thiết bị số sản phẩm/bài viết được nhúng, số phần mềm nhúng (chẳng hạn như UUID, Exif/IPTC/XMP hoặc kỹ thuật ghi ảnh hiện đại), hệ thống định vị Wi-Fi hoặc tọa độ GPS của thiết bị (gọi chung là “Thông tin Vị trí ) . Không giới hạn bất kỳ điều gì khác trong Chính sách này, Công nghệ theo dõi vị trí sẽ báo cáoThông tin vị trí cho từng bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng để tham gia hoặc cố gắng tham gia vào bất kỳ hoạt động đặt cược nào thông qua hoặc liên quan đến Hoạt động cờ bạc của chúng tôi cho chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc cơ quan quản lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ hiện hành khác và các tổ chức có liên quan để đảm bảo rằng bạn đang ở tiểu bang hiện hành hoặc khu vực tài phán khác cho Hoạt động cờ bạc hiện hành.

Hoạt động bình thường của Công nghệ theo dõi vị trí và Hoạt động trò chơi của chúng tôi truyền Thông tin vị trí qua công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL) và Thông tin vị trí được lưu trữ trong các máy chủ được bảo vệ bằng mật khẩu do chúng tôi và các đối tác điều hành và định vị địa lý của chúng tôi quản lý. Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sẽ không tiết lộ, chuyển nhượng hoặc bán lại Thông tin vị trí của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ:

 1. khi luật pháp yêu cầu, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi cần thiết để đáp ứng mọi yêu cầu của luật pháp, quy định hoặc cơ quan chính phủ;
 2. khi cần thiết hoặc thích hợp để điều tra, phản hồi và bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, để bảo vệ chúng tôi khỏi trách nhiệm pháp lý;
 3. để bảo vệ tài sản và quyền của chúng tôi;
 4. vì sự an toàn của công chúng hoặc bất kỳ người nào;
 5. để ngăn chặn mọi hoạt động bất hợp pháp, phi đạo đức, lừa đảo, lạm dụng hoặc có thể bị kiện về mặt pháp lý;
 6. để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của Hoạt động cờ bạc của chúng tôi và bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để cung cấp Hoạt động cờ bạc của chúng tôi; hoặc
 7. trong trường hợp sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi.

Bạn có thể từ chối hoặc rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi sử dụng Công nghệ theo dõi vị trí để thu thập và báo cáo Thông tin vị trí bất kỳ lúc nào bằng cách tắt cài đặt vị trí trên các thiết bị hiện hành của bạn hoặc bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản rằng bạn muốn để chọn không tham gia hoặc rút lại sự đồng ý của bạn. Nếu bạn tắt cài đặt vị trí hoặc từ chối hoặc rút lại sự đồng ý của mình, bạn sẽ không thể đặt bất kỳ cược Internet nào hoặc truy cập các trò chơi và giải đấu bằng tiền thật thông qua Hoạt động trò chơi hiện hành.

Thông tin vị trí được lưu giữ trong tối đa mười (10) năm theo yêu cầu của các cơ quan quản lý hiện hành và các cơ quan chính phủ khác và các tổ chức có liên quan, cũng như các quy định của tiểu bang và liên bang.

Thông tin chi nhánh và bên thứ ba

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ fafa118 Resorts International và các sòng bạc, khu nghỉ dưỡng, nền tảng và tài sản do fafa118 Resorts International sở hữu, vận hành, quản lý hoặc liên kết với fafa118 Resorts International (gọi chung là “Các Chi nhánh của fafa118”), từ các công ty mẹ và công ty liên kết khác của chúng tôi, bao gồm , nhưng không giới hạn ở, Entain plc (gọi chung là với các Chi nhánh của fafa118, “ Chi nhánh của chúng tôi”) và từ các bên thứ ba, bao gồm các đối tác kinh doanh của chúng tôi cũng như các công ty và cá nhân khác giới thiệu bạn đến Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm, ngoài những thông tin khác, thông tin liên quan đến Tài khoản Phần thưởng fafa118 của bạn mà chúng tôi cần để cung cấp Dịch vụ cho bạn, thông tin để thiết lập Tài khoản Cá cược của bạn và thông tin cần thiết để kết nối Tài khoản Cá cược với tài khoản của bạn với một hoặc nhiều đối tác kinh doanh của chúng tôi.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Sử dụng bởi fafa118

Mục đích tiếp thị. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích tiếp thị của riêng mình, bao gồm thông báo cho bạn về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và sự kiện đặc biệt thông qua thông báo đẩy, e-mail và các phương tiện khác. Chúng tôi cũng có thể liên kết thông tin cá nhân (bao gồm tên, số điện thoại di động và địa chỉ email) với thông tin phi cá nhân (bao gồm thông tin được thu thập thông qua Công nghệ theo dõi và dịch vụ Wi-Fi) và sử dụng thông tin đó cho mục đích tiếp thị của riêng chúng tôi. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, bạn có thể chọn không tham gia theo phần “Cách chọn không tham gia” bên dưới.

Mục đích phi tiếp thị. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích phi tiếp thị bao gồm:

 1. xác thực danh tính của bạn;
 2. gửi cho bạn thông báo đẩy hoặc e-mail để cung cấp cho bạn thông báo và cập nhật về Tài khoản và Dịch vụ của bạn;
 3. giám sát, truy cập và ghi lại hoạt động liên quan đến trò chơi;
 4. tiến hành phân tích thống kê hoặc nhân khẩu học;
 5. xử lý và theo dõi các giao dịch chơi game và không chơi game;
 6. tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định, bao gồm, nhưng không giới hạn, trả lời trát đòi hầu tòa và lệnh khám xét;
 7. tùy chỉnh trải nghiệm của bạn với Dịch vụ;
 8. bảo vệ fafa118, fafa118 Resorts International và tất cả các Chi nhánh khác của fafa118 trước các hành động hoặc khiếu nại pháp lý;
 9. ngăn ngừa gian lận;
 10. đòi nợ;
 11. đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng; Và
 12. mục đích an toàn và bảo mật, bao gồm hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác vì mục đích an ninh quốc gia, an toàn công cộng hoặc các vấn đề có tầm quan trọng chung khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc phù hợp để bảo vệ lợi ích công cộng (gọi chung là “ Phi Tiếp thị Mục đích ”). 

Tin nhắn văn bản tự động. Không giới hạn các mục đích khác được mô tả ở đây, nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi nhận thông tin liên lạc qua tin nhắn văn bản, theo Điều khoản và Điều kiện Chương trình Nhắn tin của chúng tôi , chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi tin nhắn văn bản tới bất kỳ thiết bị di động nào được kết nối với bạn. số điện thoại di động cho đến khi bạn chọn không nhận các tin nhắn văn bản trong tương lai bằng cách trả lời STOP cho bất kỳ tin nhắn văn bản nào bạn nhận được từ chúng tôi. Sau khi bạn hủy, chúng tôi sẽ gửi thêm một tin nhắn văn bản xác nhận cho biết rằng bạn đã chọn không nhận tin nhắn văn bản tự động từ chúng tôi.

Chia sẻ với chi nhánh 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập với các Chi nhánh cho các mục đích tiếp thị và cho các Mục đích Phi Tiếp thị. Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các Chi nhánh vì mục đích tiếp thị, bạn có thể chọn không tham gia theo phần “Cách chọn không tham gia” bên dưới.

Về việc chia sẻ thông tin với fafa118 về Tài khoản Phần thưởng fafa118 của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho fafa118 một số thông tin nhất định (tuân thủ luật pháp hiện hành và được sự đồng ý của bạn khi được yêu cầu) liên quan đến hoạt động chơi trò chơi của bạn cần thiết để fafa118 quản lý Tài khoản Phần thưởng fafa118 của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (1) số tiền được ghi có, ghi nợ từ hoặc hiện có trong Tài khoản Cá cược của bạn; (2) số tiền bạn đặt cược vào bất kỳ trò chơi hoặc thiết bị chơi trò chơi nào; (3) số Tài khoản Cá cược của bạn và phương thức nhận dạng cá nhân an toàn để xác định bạn; (4) danh tính của các thực thể cụ thể mà bạn đang đặt cược hoặc đã đặt cược trong quá khứ; và (5) tên, địa chỉ của bạn hoặc thông tin khác mà fafa118 sở hữu có thể nhận dạng bạn với bất kỳ ai khác ngoài fafa118 hoặc cơ quan quản lý cờ bạc hiện hành (“Thông tin tài khoản ”). Thông tin Tài khoản mà chúng tôi sẽ cung cấp cho fafa118 thể hiện thông tin mà fafa118 cần để cung cấp cho bạn những lợi ích và phần thưởng nhất định như được mô tả đầy đủ hơn trong các điều khoản áp dụng cho Tài khoản Phần thưởng fafa118 của bạn. Để biết thông tin chọn không tham gia dành riêng cho Tài khoản Phần thưởng fafa118 của bạn và kết nối của nó với Tài khoản Đặt cược của bạn, vui lòng xem phần “Cách chọn Không tham gia” bên dưới.

Chia sẻ với Đối tác Kinh doanh và Bên thứ ba khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập được với các đối tác kinh doanh của mình và các bên thứ ba khác cho các mục đích tiếp thị chung và/hoặc các mục đích tiếp thị của các đối tác kinh doanh của chúng tôi (hoặc của chính chúng tôi). Ngay cả khi bạn từ chối cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi và các bên thứ ba khác vì mục đích tiếp thị, chúng tôi vẫn có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập với họ cho các mục đích Phi tiếp thị như xử lý giao dịch, đáp ứng yêu cầu của bạn, trả lời các câu hỏi của bạn, v.v.

Một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi là Yahoo Sports. Chúng tôi có thể (hiện tại hoặc trong tương lai) cung cấp các tích hợp nhất định giữa Dịch vụ của chúng tôi và các dịch vụ do Yahoo Sports cung cấp. Nếu bạn được giới thiệu đến Dịch vụ của chúng tôi bởi hoặc thông qua Yahoo Sports, chúng tôi sẽ cung cấp cho Yahoo Sports một số thông tin nhất định (tuân thủ luật pháp hiện hành và với sự đồng ý của bạn khi được yêu cầu) liên quan đến lịch sử chơi trò chơi của bạn cho các mục đích kinh doanh của Yahoo Sports, có thể bao gồm , nhưng không nhất thiết giới hạn ở các mục đích tiếp thị của Yahoo Sports. Bạn có thể xem lại chính sách bảo mật của Yahoo tại đây. Thông tin bổ sung về các hoạt động của Yahoo liên quan đến Yahoo Sports được cung cấp trong Chính sách Truyền thông của Yahoo, có tại đây.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp một số dịch vụ nhất định cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi thực hiện một số dịch vụ nhất định bao gồm phân tích, tiếp thị, thực hiện đơn hàng, v.v. dịch vụ với điều kiện họ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác.

Giao dịch kinh doanh

Chúng tôi có thể chia sẻ tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập với bất kỳ người thừa kế nào đối với tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên quan đến giao dịch mua, bán, tổ chức lại, sáp nhập hoặc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào của chúng tôi hoặc tài sản của các Chi nhánh.

Cách từ chối tiếp thị từ chúng tôi

Nếu bạn muốn từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi qua thư bưu chính, e-mail, điện thoại và tin nhắn văn bản hoặc không muốn chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị với các đối tác kinh doanh, bên thứ ba hoặc Chi nhánh của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc viết thư cho chúng tôi.

Bạn cũng có thể hủy đăng ký nhận tin nhắn SMS như được mô tả trong Phần III.A ở trên, bao gồm bằng cách trả lời STOP cho bất kỳ tin nhắn văn bản nào bạn nhận được từ fafa118.club.

Mặc dù bạn có thể từ chối sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân cho các mục đích tiếp thị, nhưng chúng tôi vẫn có thể sử dụng và chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập cho các Mục đích Phi Tiếp thị.

Xin lưu ý, nếu bạn muốn gửi yêu cầu từ chối tiếp thị liên quan đến Tài khoản Phần thưởng fafa118.club của mình, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới fafa118.club qua e-mail tới [email protected].

Sự đồng ý hoặc hướng dẫn của bạn

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn đồng ý hoặc hướng dẫn chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Không tiết lộ bổ sung

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập được với các bên thứ ba, ngoài thông tin được mô tả trong Chính sách này. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập mà chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách này sẽ được giữ bí mật, trừ khi việc tiết lộ thông tin đó là bắt buộc theo luật.

CÁC QUYỀN CỤ THỂ CỦA NHÀ NƯỚC

Phần này mô tả các quyền mà một số tiểu bang cung cấp cho cư dân của các tiểu bang đó đối với thông tin cá nhân của họ. Xin lưu ý, nếu bạn không phải là cư dân của bất kỳ tiểu bang nào được mô tả bên dưới, các quyền được mô tả cho các tiểu bang đó không áp dụng cho bạn.

A.Nevada

Nếu bạn là cư dân Nevada, luật Nevada trao cho người tiêu dùng ở Nevada quyền hạn chế một số doanh nghiệp bán thông tin cá nhân nhất định cho bên thứ ba không liên kết nếu các bên thứ ba đó sẽ cấp phép hoặc bán thông tin cá nhân đó cho bên thứ ba bổ sung. Để thực hiện quyền này (chỉ dành cho cư dân Nevada), vui lòng nhấp vào đây, làm theo hướng dẫn và cung cấp thông tin được yêu cầu, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang, mã zip và địa chỉ email.

B.California

Luật Tỏa sáng của California. Theo luật Shine the Light của California, một số doanh nghiệp nhất định phải đáp ứng các yêu cầu từ cư dân California hỏi về việc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của bên thứ ba. Ngoài ra, các doanh nghiệp như vậy có thể áp dụng chính sách không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị nếu cư dân California đã chọn không tham gia chia sẻ thông tin đó. Chúng tôi đã áp dụng chính sách từ chối. Nếu bạn muốn từ chối việc chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị, vui lòng làm theo hướng dẫn trong Phần III.F ở trên. 

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California. Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 đã được sửa đổi và bao gồm mọi quy định được Tổng chưởng lý California thông qua (gọi chung là “CCPA”) cấp một số quyền riêng tư nhất định cho người tiêu dùng California, bao gồm quyền: (A) biết những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có được thu thập về người tiêu dùng California trong 12 tháng trước đó, bao gồm các loại nguồn thu thập thông tin đó, mục đích kinh doanh hoặc thương mại mà thông tin được thu thập và các loại bên thứ ba mà thông tin được chia sẻ (xem Phần I ở trên ); (B) yêu cầu được biết thông tin cá nhân nào chúng tôi đã thu thập, sử dụng, tiết lộ và bán về bạn trong 12 tháng trước đó (xem Phần IV.B.1 bên dưới); (C) yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn (xem Phần IV.B.2. bên dưới); và (D) từ chối bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba (xem Phần IV.B.3 bên dưới). Các quyền này, được thảo luận đầy đủ hơn bên dưới, phải tuân theo một số ngoại lệ quan trọng, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn và quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử khi thực hiện các quyền CCPA của mình. Bạn cũng có quyền chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt bạn thực hiện các quyền CCPA.

Nếu bạn cần thông tin về cách thực hiện các quyền CCPA của mình ở định dạng thay thế, có thể truy cập do khuyết tật, vui lòng gửi e-mail kèm theo tên và thông tin liên hệ của bạn tới [email protected] hoặc liên hệ với chúng tôi qua cổng Dịch vụ Khách hàng .

Yêu cầu biết về thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ cho bạn, trong khoảng thời gian 12 tháng trước ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, như sau: (1) các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, (2) các loại nguồn từ đó thông tin cá nhân về bạn được thu thập, (3) mục đích kinh doanh hoặc thương mại mà thông tin cá nhân của bạn được thu thập hoặc bán và (4) danh mục bên thứ ba mà chúng tôi đã bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ cho bạn những thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi có về bạn. Nếu bạn là cư dân California và muốn yêu cầu thông tin này, vui lòng nhấp vào đây hoặc gọi số 1-844-604-4423 và cho biết rằng bạn muốn yêu cầu thông tin này và cung cấp thông tin nhận dạng được yêu cầu. Tất cả các yêu cầu đều phải xác minh danh tính của bạn để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi được yêu cầu thực hiện các yêu cầu này không quá hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng.

Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, trừ một số trường hợp ngoại lệ như nhu cầu của chúng tôi để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, thực hiện đơn đặt hàng, hoàn tất giao dịch, v.v. Nếu bạn là cư dân California và muốn yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình thông tin, vui lòng nhấp vào đây hoặc gọi 1-844-604-4423 và cho biết rằng bạn muốn xóa thông tin cá nhân của mình và cung cấp thông tin nhận dạng được yêu cầu. Tất cả các yêu cầu xóa đều phải xác minh danh tính của bạn. Nếu chúng tôi xác minh yêu cầu của bạn và xóa thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (nếu có) xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của họ, tuân theo các yêu cầu pháp lý hiện hành. 

Yêu cầu từ chối bán thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền từ chối bán thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba. Trong mười hai (12) tháng qua, fafa118.club đã không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ hoặc bất kỳ Tài khoản cá cược nào. Nếu chúng tôi quyết định bán thông tin cá nhân trong tương lai, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách này và Dịch vụ để cung cấp các quyền đó cho bạn. Mặc dù chúng tôi hiện không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào, nếu bạn là cư dân California và muốn từ chối bất kỳ việc bán thông tin cá nhân nào trong tương lai của bạn cho bên thứ ba, vui lòng nhấp vào đây hoặc gọi số 1-844-604-4423 và cho biết rằng bạn muốn từ chối mọi hoạt động bán thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba trong tương lai và cung cấp thông tin nhận dạng của bạn theo yêu cầu. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không bán thông tin cá nhân của mình trong tương lai, chúng tôi vẫn có thể: (1) chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức khác vì mục đích kinh doanh phù hợp với CCPA và (2) chia sẻ thông tin cá nhân của bạn thông tin liên quan đến các giao dịch kinh doanh nhất định phù hợp với Mục II ở trên.

Thủ tục xác minh

Để xác minh các yêu cầu được đưa ra theo CCPA, chúng tôi có thể yêu cầu hai (2) hoặc nhiều thông tin nhận dạng khớp với thông tin do chúng tôi lưu trữ hoặc, nếu bạn có Tài khoản cá cược, để xác minh danh tính của bạn thông qua Tài khoản cá cược của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin nhận dạng bổ sung và tuyên bố có chữ ký xác nhận danh tính của bạn. Trong trường hợp chúng tôi nhận được yêu cầu từ đại lý được ủy quyền thay mặt bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng bằng văn bản rằng đại lý đó thực tế được ủy quyền hành động thay mặt bạn và chúng tôi có thể thực hiện các bước bổ sung để xác minh danh tính của bạn và danh tính của đại lý được ủy quyền. Không cần xác minh yêu cầu từ chối theo Mục IV.B.3 ở trên. Tuy nhiên, nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý, thiện chí để tin rằng yêu cầu từ chối là gian lận,

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu thực hiện Quyền được biết (IV.B.1) hoặc Quyền xóa (IV.B.2) được mô tả ở trên, đặc biệt khi chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn. Nếu chúng tôi không thể tuân thủ tất cả hoặc một phần yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giải thích lý do từ chối tuân thủ yêu cầu.

BẢO MẬT

Chúng tôi lưu trữ một số thông tin không phải trò chơi và dữ liệu trò chơi không trực tiếp được thu thập thông qua Dịch vụ trên các máy chủ an toàn ở Hoa Kỳ. Dữ liệu cá cược trên Internet và chơi trò chơi trực tiếp do chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ cho một khu vực pháp lý cụ thể nơi Hoạt động cờ bạc của chúng tôi được cung cấp được lưu trữ trên các máy chủ an toàn nằm trong khu vực pháp lý cho Hoạt động cờ bạc hiện hành và cũng có thể được lưu trữ theo luật hiện hành ở các máy chủ khác. các khu vực pháp lý nơi Hoạt động cờ bạc của chúng tôi được cung cấp. Máy chủ của chúng tôi có thể không cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư tuyệt vời như mức độ được cung cấp ở các khu vực pháp lý khác. Chúng tôi không tuyên bố rằng các hoạt động được mô tả trong Chính sách này tuân thủ luật pháp bên ngoài Hoa Kỳ.

Máy chủ của chúng tôi được bảo vệ bằng tường lửa và các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành khác. Các biện pháp bảo mật này nhằm bảo vệ máy chủ của chúng tôi khỏi bị truy cập trái phép. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo mật nào là không thể xâm nhập và các hệ thống này có thể bị truy cập trong trường hợp vi phạm an ninh. Chúng tôi có sẵn các biện pháp kiểm soát được thiết kế để phát hiện các hành vi vi phạm dữ liệu tiềm ẩn, ngăn chặn và giảm thiểu việc mất dữ liệu cũng như tiến hành điều tra pháp y về hành vi vi phạm. 

Nhân viên của chúng tôi được yêu cầu thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng những người không được ủy quyền không thể xem hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nhân viên vi phạm chính sách quyền riêng tư của chúng tôi sẽ bị kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Chúng tôi không thể thực thi hoặc kiểm soát tính bảo mật của máy tính, thiết bị điện tử hoặc phương thức liên lạc điện tử mà bạn có thể sử dụng để gửi e-mail và gửi thông tin cho chúng tôi qua Internet. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các máy tính, thiết bị điện tử và phương thức liên lạc điện tử mà bạn sử dụng sẽ cung cấp bảo mật đầy đủ để liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ hoặc chặn thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trước khi chúng tôi nhận được.

Theo thông lệ bảo mật tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý thường được công nhận trong ngành để đảm bảo rằng các phương thức liên lạc được sử dụng để hỗ trợ Dịch vụ không cho phép kết nối hoặc liên lạc bằng các phương pháp có điểm yếu hoặc lỗ hổng bảo mật đã biết. Do đó, nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng Dịch vụ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần nâng cấp ứng dụng hoặc công cụ duyệt Internet của mình lên phiên bản mới hơn hỗ trợ các phương thức liên lạc an toàn hơn.

Trong trường hợp thông tin cá nhân của bạn được các bên thứ ba theo hợp đồng với chúng tôi thu thập để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các mục đích khác, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba đó thực hiện cẩn thận hợp lý để bảo vệ thông tin đó và hạn chế sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích mà nó đã được cung cấp. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các Chi nhánh của fafa118 hoặc các bên thứ ba theo Chính sách này, chúng tôi yêu cầu họ phải cẩn trọng hợp lý để bảo vệ thông tin đó và hạn chế việc sử dụng thông tin đó cho các mục đích mà thông tin được cung cấp cho họ.

TRUY CẬP VÀ XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đối với thông tin cá nhân được liên kết với Tài khoản cá cược của bạn (“ Thông tin cá nhân của tài khoản cá cược”), chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của Tài khoản cá cược đó miễn là Tài khoản của bạn còn hoạt động. Khi Tài khoản cá cược của bạn bị chấm dứt, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của Tài khoản cá cược hiện hành trong thời gian cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, quản lý hợp lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi và thực thi các thỏa thuận hợp đồng. Khi chúng tôi xác định rằng chúng tôi không còn cần lưu giữ Thông tin Cá nhân của Tài khoản Cá cược đó nữa, theo luật hiện hành, tất cả Thông tin Cá nhân của Tài khoản Cá cược đó sẽ được xóa an toàn khỏi đĩa cứng, băng từ, bộ nhớ trạng thái rắn và các thiết bị khác, nếu có, trước khi thiết bị được xử lý đúng cách bởi chúng tôi. Nếu không thể xóa, thiết bị sẽ bị hủy. 

Với điều kiện là chúng tôi chưa xóa hoặc hủy thông tin người chơi trong Tài khoản cá cược của bạn, bạn có thể truy cập, cập nhật và sửa những điểm không chính xác trong thông tin cá nhân của Tài khoản cá cược mà chúng tôi lưu giữ và kiểm soát. Địa chỉ e-mail và số điện thoại của bạn có thể được cập nhật bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn trên nền tảng fafa118.club và thực hiện các thay đổi hiện hành. Tất cả các thông tin cá nhân khác chỉ có thể được cập nhật bằng cách liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của fafa118.club qua e-mail tại f[email protected] hoặc qua điện thoại theo số 609-248-9531 .

Đối với tất cả thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập liên quan đến Dịch vụ của mình, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân đó trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà thông tin đó được thu thập, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, quản lý hợp lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi và thực thi các thỏa thuận hợp đồng. Sau khi chúng tôi xác định rằng chúng tôi không còn cần lưu giữ thông tin cá nhân đó nữa, theo luật hiện hành, thông tin cá nhân đó sẽ được xóa an toàn khỏi đĩa cứng, băng từ, bộ nhớ trạng thái rắn và các thiết bị khác, nếu có, hoặc chúng tôi sẽ tổng hợp, ẩn danh hoặc hủy nhận dạng thông tin cá nhân đó để nó không còn nhận dạng bạn nữa.

CÁC TRANG WEB KHÁC

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập thông tin hoặc thực hành quyền riêng tư của các trang web khác, bao gồm các trang web có thể truy cập thông qua Dịch vụ. Bạn nên xem xét và hiểu các chính sách bảo mật được đăng trên bất kỳ trang web được liên kết nào mà bạn truy cập trước khi sử dụng các trang web đó hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào trên chúng.

CHUYỂN KHOẢN QUỐC TẾ

Thông tin được thu thập trên Dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoặc các chi nhánh, nhà cung cấp, bộ xử lý thanh toán điện tử bên thứ ba và/hoặc tổ chức tài chính hoặc đại lý của chúng tôi duy trì các cơ sở. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn hoàn toàn đồng ý với mọi hoạt động truyền thông tin ra bên ngoài quốc gia của mình (bao gồm cả các quốc gia thứ ba có thể không được đánh giá là có luật riêng tư đầy đủ). Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của chúng tôi bất kể vị trí của họ.

NGƯỜI DƯỚI 21 TUỔI

Dịch vụ dành cho những người từ 21 tuổi trở lên sử dụng. Nếu bạn dưới 21 tuổi, bạn không được truy cập, cố gắng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc cho phép thu thập thông tin cá nhân thông qua Dịch vụ từ những người dưới 21 tuổi.  

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi quan trọng nào bằng cách gửi cho bạn một e-mail và/hoặc bằng cách đặt thông báo về Chính sách đã sửa đổi trên Dịch vụ hoặc bất kỳ nơi nào bạn truy cập Dịch vụ.